park-hoeven-logo-2021-web

Uitnodiging voor de ALV van TSV Park Hoeven donderdag 9 juli 2020 om 20:00

Geplaatst op 27-06-2020  -  Categorie: Algemeen

Beste leden van TSV Park Hoeven,

Wij nodigen jullie graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van donderdag 9 juli 2020. Deze vindt plaats in ons paviljoen aan de Bronkhorstsingel 4 te Uden en zal aanvangen om 20.00 uur.

Tijdens de vergadering zijn de squash-, padel- en tennisbanen gesloten (met uitzondering van de banen die nodig zijn voor de trainingen).

Agenda

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.
 2. Vaststellen verslag ALV van 10-12-2019. Dit verslag is te vinden op onze website.
 3. Jaarverslag 2019. Dit verslag ligt ter inzage in het paviljoen vanaf 1 juli 2020.
 4. Balans- en resultatenrekening voor het verenigingsjaar 2019. Deze ligt ter inzage in het paviljoen vanaf 1 juli 2020.
 5. Bevindingen van kascontrolecommissie voor 2019.
 6. Benoeming van de kascontrolecommissie voor het verenigingsjaar 2019.
 7. Verkiezing bestuursleden.
  Aftredend Berton Wijdeven, bestuurslid en voorzitter jeugdcommissie.
  Aftredend Ellen Tichelaar, bestuurslid en voorzitter recreatiecommissie.
  Bestuur stelt voor Bianca Mikkers aan te stellen als bestuurslid en voorzitter recreatiecommissie.
 8. Voorstellen en berichten van het bestuur.
  • Naamswijziging TSV Park Hoeven
  • Impact Corona op Park Hoeven
  • Update Park Hoeven beleidsplan 2016 – 2021
  • Oprichting Padel & Squashcommissie
 9. Voorstellen van de zijde van de leden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

  Namens het bestuur,

  Yvonne Kooijmans
  Secretaris

  algemene-ledenvergadering