park-hoeven-logo-2021-web

ALV - Verslag

Agenda Algemene Ledenvergadering TSV Park Hoeven dinsdag 19-01-2021 20:00 uur

 1. Opening.

Om 20.02 uur opent Kees-Jan de vergadering.

Er zijn op dit moment 42 mailadressen ingelogd. Van deze adressen hebben er 5 doorgegeven met z’n tweeën te zijn. Dus op dit moment 47 aanwezigen. De aanwezigenlijst is apart geregistreerd. Een enkeling is ook later nog ingelogd.

Aanwezige bestuursleden: Eddy Janssen (competitie en trainingen), Marco van Mierlo (padel en squash), Bianca Mikkers (toernooien en recreatie), Gerard van der Ven (facilitair), Kees-Jan Leliveld (voorzitter), Marck van Duijnhoven (penningmeester), Yvonne Kooijmans (secretaris)

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

 1. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van donderdag 9 juli 2020.

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van 9 juli 2020 en hierbij zijn deze aangenomen. Het verslag staat gepubliceerd op de website.

 1. Het vaststellen van de begroting voor 2021.

Penningmeester Marck van Duijnhoven licht de begroting toe. Het is een bijzonder jaar geweest. Vanwege Corona-maatregelen veel minder horeca-opbrengsten. Dit zal in 2021 nog doorlopen en merkbaar zijn in de opbrengsten. Marck dankt de sponsoren, die ons ook afgelopen jaar zijn blijven steunen. We hebben 2x gebruik mogen maken van subsidie Corona-maatregelen. Door een hoger ledenaantal zijn de opbrengsten uit contributie groeiende.

Kosten zijn afgelopen jaren stabiel gebleven, in 2021 zullen deze stijgen vanwege afschrijvingskosten evenals rentekosten van de padelbanen. Investeringen 2021 zullen zitten in het vervangen/onderhoud van baan 3 en 4 of baan 5 en 6.

Richard Bosveld vraagt naar investering 3e en 4e padelbaan? Kees-Jan: er is een oriënterend contact geweest met de gemeente over de mogelijkheden binnen en rondom het park. Qua financiën zijn we ook voorzichtig gezien corona, maar moet mogelijk zijn. Volgens Gerard moet het mogelijk zijn binnen het park mogelijkheden te creëren.  De ondergrond is hierin bepalend. Ergens tussen baan 1 en 4 ziet hij nog reële mogelijkheden, maar dat moeten we verder onderzoeken.

 1. Vaststellen van de contributie voor 2021 én de tennis-, squash- en padeltarieven.

Marck stelt voor de contributie gelijk te houden. Dit wordt ter stemming gebracht, 44 leden stemmen vóór. Marck dankt nog alle leden dat er in het coronajaar geen terugvraag van contributie is geweest. Paul Jansen stelt een vraag: hij is nieuw lid en vraagt zich af waarom er gekozen is voor een gecombineerd lidmaatschap. Kees-Jan: in het verleden was dit zo. Ongeveer 8 jaar geleden zijn we hier van af gestapt. En met de komst van padel besloten om dit te blijven doen. Gecombineerd lidmaatschap heeft vooral voordelen, omdat bijvoorbeeld squashers nu ook kunnen padellen. Marck: het is juist ook een USP (unique selling point), dat we 3 sporten aanbieden.

Ook voor de tarieven baanverhuur wordt gestemd, 50 stemmen vóór. Baanverhuur €15 per 45 minuten en introducé (speelt met lid) €6,50 per 45 minuten.

 1. Verkiezing bestuursleden. Voorstel uitbreiding / wijziging bestuur.

6.1 verkiezing voorzitter:

Kees-Jan Leliveld aftredend, voorstel Yvonne Kooijmans.

            Kees-Jan treedt af als voorzitter en stelt Yvonne Kooijmans voor als voorzitter.

Alle leden stemmen voor en hierbij is Yvonne de nieuwe voorzitter. Yvonne richt een woord van dank aan Kees-Jan en  bedankt de leden voor hun stemmen.

6.2 voorstellen nieuw bestuurslid:

Yvonne Kooijmans aftredend, voorstel Janette van der Vleugel

            Janette is voorheen lid van de jeugdcommissie en de lustrumcommissie geweest.

Unaniem zijn de leden in hun stem, allen stemmen voor en Janette is dan ook hierbij benoemd tot nieuwe secretaris. Janette dankt de leden voor hun stem en heeft er zin in. Ze krijgt van Yvonne een bloemetje overhandigd ter aanmoediging.

 1. Toelichting + stemming aangepaste statuten i.v.m. aanpassing naam Park Hoeven.

De statuten zijn aangepast. Padel is als sport toegevoegd en de naam is gewijzigd van TSV Park Hoeven in Park Hoeven. De gewijzigde statuten zijn voorgelegd aan de KNLTB en goedgekeurd. Kees-Jan vraagt om goedkeuring van de leden middels stemming: 50 stemmen zijn vóór de wijzigingen.

 1. Berichten van het bestuur.
 • Voortgang beleidsplan 2016 – 2021 + opstellen nieuw beleidsplan

Kees-Jan geeft aan dat het beleidsplan in de afgelopen jaren heeft geholpen om doelen te stellen en vooruitgang te realiseren. Het bestuur is goed bezet, maar we zoeken nog een voorzitter voor de jeugdcommissie. Ook roept hij op om mee te denken met het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan. Leden die mee willen denken mogen zich melden bij het bestuur. Er zijn verder geen vragen over het beleidsplan.

 • Voortgang introductie padelsport

Marco van Mierlo blikt terug en vooruit op de padelsport binnen Park Hoeven. Veel gebeurd in een jaar. Ondanks corona. Koffiepadel, padeltrainingen, 3 teams competitie, padelclubkampioenschappen. Padel werd een sport die voor de squashers veelal een uitkomst was toen er niet meer binnen gesport mocht worden.

Nu is de druk op de banen al groot en is er vraag naar meer banen.

            Frank Boef: als er plannen zijn voor padelbaan 3 en 4 , wat is dan de tijdsplanning?

Ledenwerven en behouden is belangrijk, maar concurrentie gaat ook hard, LTC 4 en Krekel Mariaheide 8 nieuwe padelbanen.

Kees-Jan: financiering zal geen probleem zijn. Het is meer de fysieke plaatsing waar ze moeten komen te liggen.

Teun van Vorst: padel en trainer is reden voor hem om bij Park Hoeven lid te zijn. Echter belangrijk om hoeveelheid met banen aan te kunnen. 4 Is dan wel minimaal nodig.

Frank Boef: wanneer gaat de laatste afwerkingspunten bij de padelbanen gebeuren? Gerard: er is contact met Harry van padelbouw. Frank met Gerrit. Onderaannemer Gerrit schakelt niet met aannemer Harry. In gebreke stellen is een optie. Het heeft de aandacht en moet snel opgelost worden. Kees-Jan: input is altijd welkom, blijf meedenken in oplossingen.

Marijn Bax: gaat bestuur de volgende vergadering de aanleg van padelbanen 3 en 4 ter stemming inbrengen? Kees-Jan geeft Yvonne het woord: we gaan in ieder geval beginnen met stappen zetten, ook padelbaan 1 en 2 zijn met daadkracht neergezet, echter nu is er nog geen zicht op de concrete mogelijkheden / onmogelijkheden. Die moeten eerst in kaart gebracht worden. Het lijkt erop dat er veel animo is vóór het aanleggen van baan 3 en 4. Dus we gaan inventariseren en komen dan met een plan. Zoals gezegd, financiering lijkt niet het probleem.

Frank Boef: vraag over het afhangen bij padel, zit daar controle op? Bij Bastion is er een electronische mogelijkheid dat je bij aankomst je reservering met pas moet bevestigen.

Kees-Jan: daar zijn we bekend mee, maar vanwege corona-maatregelen wordt dit niet toegepast. Later wellicht wel als het paviljoen weer open is.

 • Vrijwilligers vergoedingen

Er zijn enkele aanpassingen op inhoud vrijwilligersfunctie. Wat ook is aangepast, is dat alle vrijwilligers die een vergoeding voor een dienst krijgen, €7,50 per dienst betaald krijgen. Dat is nu voor allen gelijk getrokken.

 • Nieuw kader Park Hoeven:

Berton Wijdeven – Verenigings Competitie Leider

Aswin Derks – Verenigings Competitie leider zondag

Ronald Verstraten – Trainingscoördinator Tennis

Hein Rooijakkers – Trainingscoördinator Padel & Squash

Peter Paul Arts – Verenigings Competitie Leider Padel

Thijs ten Haaf – Selectie jeugd

Yvonne Biemans - Vertrouwenspersoon

Sponsorcommissie: Roland van Zon – Thomas van Schadewijk

Kees-Jan licht toe wie welke nieuwe rol is gaan vervullen en wie afgetreden zijn.

Yvonne dankt alle vrijwilligers die zich tot nu toe hebben ingezet en wenst iedereen succes bij hun nieuwe taak. In het bijzonder dankt ze ook nog Alette Mulder, die wel heel veel taken had en hierin ook jaren veel uren in heeft gestoken voor Park Hoeven.

 • Onthulling nieuw logo Park Hoeven

Gerard vertelt dat Chris Nuijen van Studio Haft en al jarenlang lid bij Park Hoeven het nieuwe logo ontworpen heeft! Dank daarvoor.

Het filmpje met de onthulling van het nieuwe logo wordt gestart. Tegelijkertijd zorgt onze webmaster Edwin van Gastel voor onthulling van het logo op onze website! Ook dank hiervoor, goed teamwork. Via de chat komen er veel enthousiaste reacties op het frisse en nieuwe logo binnen.

 1. Voorstellen van de zijde van de leden.

Er zijn geen voorstellen van de zijde van de leden.

 1. Rondvraag.

Ari Stuifbergen maakt een compliment aan het bestuur over de totale gang van zaken. Alles is goed geregeld. Hij vraagt welke gevolgen het heeft voor Park Hoeven als er mensen toch met 4 mensen spelen op dit moment. Wie krijgt de boete?

Gerard: als de BOA’s je betrappen krijg je 1 x een waarschuwing en daarna mag je dicht! Dus niet doen. Afgesproken om dit in de volgende coronamaatregelen mail mee te nemen. En spreek elkaar aan op de regels die er nu eenmaal zijn en we ons allemaal aan moeten blijven houden.

Esther Bijl: let op, als het jeugdleden zijn dan mogen zij wel met meer personen spelen op 1 baan.

 1. Sluiting.

Tegen 21.30 uur werd de ALV gesloten als laatste keer door Kees-Jan Leliveld.

Volg ons op social media!

 

 

Laatste nieuws T.S.V. Park Hoeven

Clubavond squash vanaf woensdag 30 juni

Datum: 28 juni 2021
  Beste Squashers van Park Hoeven,   Zoals jullie al vernomen hebben, is een clubavond weer mogelijk, incl wedstrijden tegen elk...

Corona-update Park Hoeven (24 juni 2021)

Datum: 24 juni 2021
  Beste leden van Park Hoeven, Vanaf zaterdag 26 juni ’21 zijn er weer versoepelingen in de coronamaatregelen. Dit houdt voor Park Hoeven het vol...

Interne laddercompetitie Padel | Inschrijven t/m 24 juni

Datum: 18 juni 2021
Beste leden!   Park Hoeven start voor padel vanaf 28 juni met een interne dubbel laddercompetitie! Iedere 2 weken speel je met een vaste dubbelpa...
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen