park-hoeven-logo-2021-web

Informatie over lidmaatschap Park Hoeven

We heten u graag van harte welkom op onze vereniging.  Als lid kunt u bij ons voor eenzelfde contributie zowel tennissen, squashen als padel spelen.  Dit maakt TSV Park Hoeven tot een unieke vereniging!

Voor de junioren biedt Park Hoeven een Alles-in-1 abonnement aan waarbij het lidmaatschap van zowel de vereniging als de tennisbond KNLTB, het juiste trainingsaanbod en competitiedeelname in één pakket samenkomen.
Voor de senioren biedt Park Hoeven een basis lidmaatschap waarbij zowel tennis, padel als squash gespeeld kunnen worden voor één bedrag. Extra activiteiten, zoals trainingen, kunnen separaat afgenomen worden.

Op deze pagina staat de algemene informatie over het lidmaatschap van Park Hoeven. Voor de mogelijkheden van de Alles-in-1 pakketten verwijzen wij u graag naar de speciale pagina hierover.

Inschrijven als lid van Park Hoeven.
Lid worden van Park Hoeven gaat heel makkelijk door op deze link te klikken.
Mocht je liever zelf naar de pagina navigeren, dan kun op de site naar 'Over Park Hoeven' gaan en vervolgens naar 'Lidmaatschap' en 'Lid worden'.  Vul het formulier volledig in en bevestig je inschrijving daarna via de link die je in je email ontvangt.
Als je wilt inschrijven voor 'Alles-in-1 Kennismaken', vul dan ook het formulier in en geef bij de vraag 'lid worden' aan dat je geen lid wilt worden.

Kosten lidmaatschap

Junioren (tot en met 17 jaar)

Profiel Tennis òf padel
òf squash
Alles-in-1 A - Kennismaking € 50,-
Alles-in-1 B - Beginner 1 € 272,50 / € 343,50
Alles-in-1 C - Beginner 2 € 295,- / € 366,-
Alles-in-1 D - Lerend € 386,50 / € 457,50
Junioren E - Fanatiek € 429,- / € 500,- *
* Extra trainingsuren kosten resp. €5,- per 90 minuten.
Verschil in prijs komt door verschil in contributie tussen pupillen en junioren
 

Senioren

Eerste senior lid van een gezin € 167,-
Tweede senior lid € 156,50
Derde (e.v.) senior lid € 135,-

Jeugd (tot en met 17 jaar)
(Deze bedragen zijn al meegenomen in de Alles-in-1 profielen)

Pupillen (tot 12 jaar) € 45,-
Junioren (12 tot en met 17 jaar) € 116,-

Bijzondere lidmaatschappen

Student lidmaatschap € 82,50
Niet-actief lid € 34,-
Ondersteunend lid €28,50

Gezinskorting

Elk vijfde en volgende lid van een gezin, wonend op hetzelfde adres, betaalt geen Park Hoeven lidmaatschapskosten.

Eenmalige kosten.
Bij inschrijven als lid van Park Hoeven hoort het lidmaatschap van de KNLTB.
De kosten hiervan zijn eenmalig € 15,85 per persoon.

Eisen studentenlidmaatschap 
Alle studenten (uit- of thuiswonend) die een geldige studentenkaar kunnen tonen komen in aanmerking voor het studentenlidmaatschap. We blijven wel met kalenderjaren tellen. Wordt je dus per 01-09 student, dan gaat je studenten-lidmaatschap in op 01-01 van het daaropvolgende jaar. Bij beëindiging van het studentenlidmaatschap houden we ook de datum van 01-01 aan.

Betaling contributie
De contributie wordt automatisch van het opgegeven rekeningnummer geïncasseerd.

Park Hoeven heeft haar rekening bij de Rabobank Uden en Omstreken. Het rekeningnummer waarvanuit de incasso plaatsvindt is:
Rek. nr.: NL95 RABO 0174 9460 90 
BIC: RABONL2U

Ledenadministratie 
De controle op de contributiebetaling alsmede het verstrekken van de ledenpasjes wordt verzorgd door de ledenadministratie. U krijgt persoonlijk bericht als uw aanmelding verwerkt is wat, vanwege de administratieve verwerking, ongeveer twee weken kan duren. Heeft u vragen over het lidmaatschap dan kunt u het beste via email contact opnemen met de leden administratie door te mailen naar ledeeitartsinimdan.[antispam].@parkhoeven.nl.
(Uitsluitend voor urgente zaken kunt u bellen naar Tineke de Best op nummer 06-81266619.)

Belangrijke aandachtspunten:

 • De pasfoto dient duidelijk en recent te zijn. Deze komt op de ledenpas te staan.
 • Per formulier kan één lid aangemeld worden. Wilt u meerdere leden aanmelden, vul dan het formulier meerdere keren in.
 • Met uw aanmelding bent u lid tot het einde van het lopende kalenderjaar. De contributie wordt naar rato voor het lopende jaar berekend. Voor het Alles-in-1 lidmaatschap worden ook de kosten van de trainingen naar rato in rekening gebracht (obv genoten lessen). 
 • Nadat de contributie ontvangen is en u een ledenpas heeft ontvangen, bent u gerechtigd om onbeperkt gebruik te maken van de tennis-, padel- en squashbanen.
 • Uw ledenpas kunt u gebruiken om consumpties te betalen. U krijgt dan 5% korting. Hiervoor dient u vooraf via pin een bedrag op uw pas te zetten.
 • De ledenpas is strikt persoonlijk.
 • Bij verlies van de ledenpas dient u contact op te nemen met de ledenadministratie om een vervangende pas te krijgen. De kosten hiervan zijn € 7,-.
 • De KNLTB bondsbijdrage zal op de eerste nota opgenomen worden.
 • Wijzigingen in uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, etc.) dient via de website van Park Hoeven doorgegeven te worden.
 • Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk en vóór 1 december van het lopend jaar opgezegd worden. Bij te late afmelding worden €25,- administratie kosten in rekening gebracht, aangevuld met lidmaatschapskosten indien de opzegging na 1 januari plaatsvindt.
 • Indien u stopt met het volgen van trainingen, blijft het lidmaatschap (inclusief alle bijbehorende verplichtingen) doorlopen.
 • Uw emailadres wordt gebruikt voor het regelmatig versturen van nieuwsbrieven, uinodigingen voor Algemene Leden Vergaderingen en andere relevante Park Hoeven activiteiten.
 • Ieder seniorenlid moet 3 bardiensten per jaar draaien. Er zijn mogelijkheden om deze bardiensten af te kopen. Meer informatie hierover kunt u opvragen via tsneidraB.[antispam].@ParkHoeven.nl.
 • Leden die langdurig ziek en/of geblesseerd zijn, kunnen gedurende de periode dat zij niet kunnen spelen, als niet actief lid aangemerkt worden. Wordt men in zo’n geval beschouwd als niet actief lid, dan wordt de ledenpas geblokkeerd op het inhangbord. Meer informatie daarover is te verkrijgen bij de ledenadministratie.

Volg ons op social media!

 

 

Laatste nieuws T.S.V. Park Hoeven

Aanmelden Klein Kompetitie Squash

Datum: 04 september 2023
Squash jij, en vind jij het leuk om je krachten te meten met andere squashers? Meld je dan aan voor de Kleine Kompetitie. Dit bericht is voor zowe...

Tennis ladder

Datum: 14 augustus 2023
Interne tennis en dubbel ladder op Park Hoeven, welke start op maandag 4 september. Iedereen kan meedoen, ongeacht je speelsterkte. Meer informatie...

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Park Hoeven op dinsdag 30 mei 2023

Datum: 03 mei 2023
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Park Hoeven dinsdag 30 mei 2023   Beste leden van Park Hoeven, Wij nodigen jullie graag uit v...
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen