park-hoeven-logo-2021-web

No show bardienst (niet op komen dagen voor een bardienst)

Vooraf: wanneer iemand niet kan voldoen aan zijn bardienstverplichting, neemt hij/zij zo snel mogelijk contact op met de barplanner. De barplanner heeft overleg met de voorzitter van de bar-cie en zij beoordelen of er een geldige reden is. Is dit het geval, dan volgt er overleg of de bardienst afgekocht wordt (tegen geldend afkooptarief) dan wel dat de bardienst wordt verplaatst. De barplanner heeft dan de tijd om acties te ondernemen om het ontstane “gat” te vullen.

Let op: het melden dat men niet kan, is niet voldoende om straffeloos weg te blijven. In elk ander geval is er bij wegblijven sprake van NO-Show.

 Wat te doen als een lid voor zijn/haar bardienst niet komt opdagen:

 1. De bardienstmedewerker waarvan de bardienst afloopt, belt de verwachte opvolger. Zijn/haar telefoonnummer staat op het dagformulier van het barrooster. Verschijnt het lid dan alsnog, dan is er in principe niets aan de hand.
 2. Is er geen contact mogelijk of het ingeplande lid kan om een of andere reden niet komen, dan handelt de barmedewerk(st)er als volgt:
  1. Het niet verschijnen voor een geplande bardienst wordt genoteerd op het dagformulier onder vermelding van “geen contact mogelijk” of van de opgegeven reden.
  2. Vervolgens neemt hij/zij contact op met de barplanner (b.g.g. volgende op de contactlijst).
  3. Samen met de barplanner wordt een oplossing gezocht; het kan zijn dat iemand van de aanwezigen spontaan de dienst overneemt.
  4. De vervanger meldt dit op het dagformulier met vermelding “vervanging”.

 Wanneer er sprake is van NO-Show. In dit geval wordt de volgende procedure gestart:

 1. Het betreffende lid wordt gebeld en gevraagd naar de argumentatie om niet te komen; dit gesprek wordt z.s.m. schriftelijk bevestigd. Is contact niet mogelijk dan wordt een brief verstuurd.
 2. Het betrokken lid heeft tot 10 dagen na dagtekening van de brief gelegenheid om een verklaring af te leggen; die verklaring kan eerst mondeling gegeven worden maar er moet altijd een schriftelijke bevestiging gezonden worden (binnen 10 dagen).
 3. Indien het lid niet reageert of de argumentatie wordt door de voorzitter van de bar-cie ongegrond verklaard, dan wordt er een sanctie opgelegd.

De sancties. 

 • Bij de eerste keer wordt er een boete van € 50,- opgelegd die automatisch geïncasseerd wordt. Tevens volgt er een waarschuwing die een kalenderjaar blijft staan. Uiteraard moet ook de bardienst alsnog vervuld worden.
 • Bij een tweede keer binnen één jaar, wordt direct de spelerspas geblokkeerd in het afhangsysteem; de betrokkene wordt gebeld om te vragen naar de argumentatie omtrent het wegblijven; ook dit moet schriftelijk bevestigd worden. Is er een steekhoudende verklaring, dan wordt de blokkering opgeheven (er is dan geen sprake van ‘n 2e keer).

  Is het wel een 2e keer NO-Show (de argumentatie is niet steekhoudend), dan wordt dit gemeld bij het bestuur; het bestuur neemt vervolgens een besluit na heroverweging van de argumentatie én na gekeken te hebben of de procedure is afgehandeld volgens de afspraken. Als dit allemaal gedaan is en er is sprake van een 2e keer NO-Show binnen een jaar, dan volgt er altijd een boete van € 75,-. Tevens beslist het bestuur of er overgegaan wordt tot een royement.

 • Bij een 3e keer NO-Show volgt dezelfde procedure (en hier geldt geen verjaringstermijn) als omschreven bij een 2e NO-Show. Wordt vastgesteld dat het inderdaad een 3e keer NO-Show is, dan volgt onherroepelijk royement.

Informatie naar de leden
De procedure wordt gepubliceerd op de website en in de aankondigings-email voor een bardienst wordt verwezen (via een directe link) naar de procedure op de website.

In alle gevallen dat bovenstaande procedure niet op de afgesproken wijze wordt uitgevoerd, kan er geen sprake zijn van een NO-Show-situatie en kan de vereniging dus geen enkele sanctie opleggen.

Volg ons op social media!

 

 

Laatste nieuws T.S.V. Park Hoeven

50+ ééndagstoernooi (Senior Plus Event)

Datum: 05 juni 2024
Het gezellige 50+ ééndagstoernooi vindt dit jaar plaats op vrijdag 2 augustus. Geef je op voor 26-07-2024 bij Lenie van Heusden via email: l.v.heu...

Intercompetitie tennis weer van start!

Datum: 27 mei 2024
Beste leden,   Goed nieuws! Na een jaar van afwezigheid gaat de interne competitie, oftewel de intercompetitie, weer van start! Dit...

Grand Slam for Kids

Datum: 21 mei 2024
Bij Park Hoeven wordt op 25 augustus 2024 een Grand Slam for Kids georganiseerd. Park Hoeven wordt omgedoopt tot een heuse Grand Slam omgeving in ...
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen