park-hoeven-logo-2021-web

Heeft u een Mijn Park Hoeven account? Log dan in!


Algemeen

Indien u een kind jonger dan 18 jaar wilt inschrijven voor de kennismakingslessen, vul ook dan onderstaande formulier helemaal in en geef aan dat uw kind geen lid wordt. Selecteer bij het Alles-in-1 profiel vervolgens 'Kennismaken'.  Vergeet dan ook niet om de Alles-in-1 discipline te kiezen.


 

Contact privé

Een mobiel telefoonnummer heeft de voorkeur aangezien ook sommige applicaties van de KNLTB via een mobiele app werken.

 

Postadres

 

Overige

Lidmaatschap

Zonder automatische incasso is lidmaatschap niet mogelijk.

Hij/zij verklaart hiermede zich te houden aan de in de staturen en het huishoudelijk reglement vastgesteld rechten en plichten der leden (bijv. verplichte bardiensten).

Toelichting
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 1 januari. Het lidmaatschap loopt vanaf de ingangsdatum tot 1 januari daaropvolgend en wordt stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij schriftelijk of online en uiterlijk 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar aan de ledenadministratie is opgezegd. Bij opzegging eerder in het jaar blijft de contributie verschuldigd tot het einde van het lopende verenigingsjaar. Reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd.

Privacystatement
De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. Gegevens, welke benodigd zijn in verband met de aanmelding voor het lidmaatschap van de KNLTB, worden tevens doorgegeven aan de KNLTB.

 

Groepen

Maak hier alleen een keuze als u een kind (17 jaar of jonger) inschrijft. Zie voor meer informatie over het Alles-in-1 lidmaatschap deze pagina.

Mocht uw kind in meerdere disciplines willen sporten, schrijf dan in voor de primaire discipline en neem contact op met de jeugdcommissie om alles te regelen voor de tweede discipline.
 
Beveiligingscode Beveiligingscode