park-hoeven-logo-2021-web

Geschiedenis TSV Park Hoeven

TSV Park Hoeven is opgericht op 30 Aug. 1978. Gebleken was dat er in Uden behoefte bestond aan een tweede tennispark. Bovendien was er veel belangstelling voor Squash. 

In augustus 1979 werd begonnen met de aanleg van negen Poritop-S-tennisbanen en de bouw van het clubgebouw met daarin twee Squashbanen. Voor kunststoftennisbanen werd gekozen, omdat het op deze banen mogelijk is het gehele jaar door te tennissen, terwijl er van nadelen t.o.v. gravelbanen niet of nauwlijks sprake is. Op 30 mei 1980 werd het sportcomplex geopend. 

Vier van de negen banen werden van verlichting voorzien. Deze verlichting werd in november 1980 in gebruik genomen. Ingaande 1 januari 1988 is de vereniging geprivatiseerd. Dat wil zeggen dat, de tennisbanen, de oefenkooi en overige voorzieningen door de gemeente aan de vereniging in beheer en onderhoud zijn overgedragen.

In Aug. 1988 bestond de vereniging 10 jaar, bij deze gelegendheid werd de nieuwe verlichting voor de banen 5 en 6 officieel in gebruik gesteld. Inmiddels zijn ook de banen 7, 8 en 9 van verlichting voorzien waardoor thans alle banen zijn verlicht. In 1990 werd het paviljoen uitgebreid met twee Squashbanen.

Als gevolg van slijtage van de bovenlaag van de tennisbanen werd in 1995 besloten tot renovatie. De 9 banen werden toen voorzien van “Edel Grass” kunsttapijt. Sinds november 1996 beschikt Park Hoeven over een KNLTB-goedgekeurde mini-tennisbaan voor de jeugd. TSV Park Hoeven is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB).

Doelstelling: de vereniging stelt zich ten doel het tennis en squashspel te beoefenen en te bevorderen. Het is een open vereniging. In principe kan iedereen dus lid worden. Wel is er een limit gesteld aan het aantal leden in verband met de baancapaciteit.

Om ieder lid in de gelegenheid te stellen de sport van haar of zijn keuze op eigen niveau te kunnen beoefenen wordt zowel aandacht besteed aan recreatieve sportbeoefening als aan het beoefenen van tennis en squash in wedstrijdverband.

Omdat naast sportbeoefening ook vriendschappelijke verhoudingen van grote betekenis zijn voor de vereniging, wordt ook veel aandacht besteed aan het goed functioneren van het clubgebouw als ontmoetingsplaats en als centrum voor allerlei verenigingsactiviteiten.

Volg ons op social media!

 

 

Laatste nieuws T.S.V. Park Hoeven

Najaarscompetitie Padel 2022

Datum: 27 mei 2022
Beste Padellers van Park Hoeven, De Zomercompetitie Padel 2022 moet nog beginnen en de inschrijving van de Najaarscompetitie Padel 2022 komt er al...

Herinnering Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Park Hoeven | Dinsdag 24 mei

Datum: 20 mei 2022
Beste leden van Park Hoeven,  Zoals eerder aangekondigd vindt a.s. dinsdag 24 mei 2022 de Algemene Ledenvergadering plaats in ons paviljoen aan de...

20 mei: squashwedstrijden op hoog niveau bij Park Hoeven

Datum: 17 mei 2022
Vrijdag 20 mei zal er op Park Hoeven op hoog niveau een aantal squashwedstrijden gespeeld worden. Onlangs is een groep squashspelers vanuit Berghem...
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen