park-hoeven-logo-2021-web

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Park Hoeven op dinsdag 30 mei 2023

Geplaatst op 03-05-2023  -  Categorie: Algemeen

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Park Hoeven

dinsdag 30 mei 2023

 

Beste leden van Park Hoeven,

Wij nodigen jullie graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 30 mei 2023. Deze vindt plaats in ons paviljoen aan de Bronkhorstsingel 4 te Uden en zal aanvangen om 20.00 uur.

Het bestuur zal het jaarverslag 2022 delen en de plannen voor 2023 toelichten en deze avond is natuurlijk hét moment voor alle leden om aan het bestuur te laten weten wat voor hen belangrijk is en om mee te denken over de toekomst van onze vereniging.

Tijdens de vergadering zijn het paviljoen, én alle squash-, tennis- en padelbanen, gesloten m.u.v. de tennis- en padelbanen die gereserveerd zijn voor de trainingen.

Agenda Algemene Leden Vergadering 30 mei 2023:

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Vaststellen verslag ALV van 29-11-2022.

Dit verslag is gepubliceerd op onze website.

4. Jaarverslag 2022.

Dit verslag is gepubliceerd op onze website.

5. Balans- en resultatenrekening voor het verenigingsjaar 2022. Ter inzage op te vragen bij retseemgninnep.[antispam].@parkhoeven.nl

6. Bevindingen van de kascontrolecommissie voor 2022.

7. Benoeming van de kascontrolecommissie voor het verenigingsjaar 2023.

8. Verkiezing bestuursleden.

8.1 Penningmeester Peter Rotgans aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.

8.2 Voorzitter Commissie Competitie en Trainingen Eddy Janssen aftredend en

stelt zich niet herkiesbaar.

8.3 Eddy Janssen was interim voorzitter jeugdcommissie. Waarneming door

Janette van der Vleugel.

9. Voorstellen en berichten van het bestuur.

9.1 Statutenwijziging i.v.m. naamswijziging TSV Park Hoeven en WBTR. Ter inzage op te vragen bij secretaris, siraterces.[antispam].@parkhoeven.nl

9.2 Stand van zaken 3e padelbaan.

9.3 Alles-in-1-lidmaatschap Jeugd.

9.4 Toernooien en organisatie activiteiten

10. Voorstellen van de zijde van de leden.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Graag tot ziens op dinsdag 30 mei 2023.

Namens het bestuur,

Janette van der Vleugel

Secretaris