park-hoeven-logo-2021-web

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Park Hoeven dinsdag 28 november 2023

Geplaatst op 08-11-2023  -  Categorie: Algemeen

Beste leden van Park Hoeven,

Wij nodigen jullie graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 28 november 2023. Deze vindt plaats in ons paviljoen aan de Bronkhorstsingel 4 te Uden en zal aanvangen om 20.00 uur.

Het bestuur zal de plannen voor 2023 toelichten en deze avond is natuurlijk hét moment voor alle leden om aan het bestuur te laten weten wat voor hen belangrijk is en om mee te denken over de toekomst van onze vereniging.

Tijdens de vergadering zijn het paviljoen, én alle squash-, tennis- en padelbanen, gesloten m.u.v. de tennis- en padelbanen die gereserveerd zijn voor de trainingen.

Agenda Algemene Ledenvergadering Park Hoeven 28 november 2023

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.
 2. Vaststellen verslag ALV van 30-05-2023. Dit verslag is gepubliceerd op onze website.
 3. Vaststellen contributie en trainingen 2024.
  • Vaststellen contributie 2024.
  • Evaluatie Alles-In-1 Jeugd.
  • Kosten Trainingen.
 4. Vaststellen begroting 2024.
  • Begroting 2024.
  • Vaststellen begroting 2024.
 5. Verkiezing bestuursleden.
  • Janette van der Vleugel (secretaris) aftredend en herkiesbaar.
  • Vacature penningmeester.
  • Vacature voorzitter jeugdcommissie.
 6. Berichten van het bestuur.
  • Padelbaan 3 en groenvoorziening, stand van zaken.
  • Bardiensten – Automatisering 2024 – Vergoedingen bardienstmedewerker.
  • Ter inzage op te vragen bij secretaris, siraterces.[antispam].@parkhoeven.nl
 7. Voorstellen van de zijde van de leden.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Graag tot ziens op dinsdag 28 november 2023.

Namens het bestuur,

Janette van der Vleugel

Secretaris