park-hoeven-logo-2021-web

Herinnering Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Park Hoeven | Dinsdag 24 mei

Geplaatst op 20-05-2022  -  Categorie: Algemeen

Beste leden van Park Hoeven, 

Zoals eerder aangekondigd vindt a.s. dinsdag 24 mei 2022 de Algemene Ledenvergadering plaats in ons paviljoen aan de Bronkhorstsingel 4 te Uden. Wij nodigen alle leden nadrukkelijk uit om mee te denken en praten over Park Hoeven.  

De plannen voor het komende jaar zullen worden toegelicht en deze avond is natuurlijk hét moment voor alle leden om aan het bestuur te laten weten wat voor hen belangrijk is.  

Dus ben aanwezig! 

De vergadering zal aanvangen om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is iedereen van harte welkom. 

Tijdens de vergadering is het paviljoen gesloten. Tussen 20.00 uur en maximaal 21.30 uur kan er bovendien geen gebruik worden gemaakt van de squash-, tennis- en padelbanen. 

Agenda 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Vaststellen verslag ALV van 15-02-2022.
  1. Dit verslag is te vinden op onze website. 
 4. Jaarverslag 2021.
  1. Dit verslag is gepubliceerd op onze website. 
 5. Balans- en resultatenrekening voor het verenigingsjaar 2021.
  1. Deze is ter inzage op te vragen bij retseemgninnep.[antispam].@parkhoeven.nl
 6. Bevindingen van kascontrolecommissie voor 2021.
 7. Benoeming van de kascontrolecommissie voor het verenigingsjaar 20
 8. Verkiezing bestuursleden 
 9. Voorstellen en berichten van het bestuur
  1. Stand van zaken renovaties en aanleg padelbaan
  2. Groenvoorziening op het park
  3. Aanpassing prijzen horeca
 10. Voorstellen van de zijde van de leden
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Namens het bestuur, 

Janette van der Vleugel 

Secretaris