park-hoeven-logo-2021-web

Uitnodiging digitale ALV dinsdag 19 januari - 20:00

Geplaatst op 03-01-2021  -  Categorie: Algemeen

Beste Park Hoeven leden,

Wij nodigen jullie graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 januari 2021 om 20:00.

Vanwege de Corona maatregelen zal de ALV digitaal plaatsvinden via Microsoft Teams.

Als uw wilt deelnemen, stuur dan een mail naar rettizroov.[antispam].@parkhoeven.nl

Agenda

  1. Opening.
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
  3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 9 juli 2020.
  4. Het vaststellen van de begroting voor 2021.
  5. Vaststellen van de contributie voor 2021 én de tennis-, squash- en padeltarieven.
  6. Verkiezing bestuursleden:
   Verkiezing voorzitter: Kees-Jan Leliveld aftredend, kandidaat Yvonne Kooijmans
   Verkiezing nieuw bestuurslid: Yvonne Kooijmans aftredend secretaris, kandidaat Janette van der Vleugel
  7. Toelichting + stemming aangepaste statuten i.v.m. aanpassing naam Park Hoeven.
  8. Berichten van het bestuur:
   8.1  Voortgang beleidsplan 2016 – 2020 + opstellen nieuw beleidsplan
   8.2  Padel: nieuwe sport binnen Park Hoeven, terugblik, financieel, vooruitblik
   8.3  Vrijwilligers vergoedingen
   8.4  Nieuw kader Park Hoeven
   8.5  Onthulling nieuw logo Park Hoeven
  9. Voorstellen van de zijde van de leden.
   Er zijn geen voorstellen van de zijde van de leden.
  10. Rondvraag. 
  11. Sluiting.

  Namens het bestuur,

  Yvonne Kooijmans
  siraterces.[antispam].@parkhoeven.nl

  alv-1