park-hoeven-logo-2021-web

Update: horeca - squash - najaarscompetie - ALV

Geplaatst op 14-06-2020  -  Categorie: Algemeen

Beste leden van TSV Park Hoeven,

Het bestuur van Park Hoeven wil u informeren over de volgende zaken.

Paviljoen en Terras
De normale horeca is 1 juni weer opengegaan. Voor sportverenigingen is er het voornemen om per 1 juli sportkantines en terrassen te openen. Protocollen worden nu uitgewerkt waaraan voldaan moet worden. In de week van 22 juni zal er een definitief besluit worden genomen. Wij zien ernaar uit om per 1 juli Park Hoeven leden weer de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van terras en paviljoen

Squash
Voor het spelen van squash is de planning dat dit ook per 1 juli weer wordt opgestart. Ook hier wordt gewerkt aan protocol waaraan voldaan moet worden. Definitieve besluitvorming over opening van de squashbanen volgt ook in de week van 22 juni.

Pinten + Senioren Tennis
Het pinten op maandag is recentelijk weer opgestart. Ook het senioren tennis op woensdagmorgen zal met aanvullende maatregelen worden gestart. Nadere informatie over hoe hier aan deel te nemen volgt.

Ouder – Kind toernooi + Heineken van Tilburg Open
Vanwege de maatregelen die nu nog gelden gaat het Heineken van Tilburg toernooi dit jaar niet door. Het Ouder – Kind toernooi was gepland voor 21 juni. De jeugdcommissie heeft besloten om dit toernooi te verplaatsen naar een datum in november.

KNLTB 2020 Najaarscompetitie
De KNLTB heeft besloten de Voorjaarscompetitie 2020 te verplaatsen naar het najaar. Van de teams die zich hadden ingeschreven voor voorjaar wil het grootste deel deelnemen aan de Najaarscompetitie. Deze teams worden opgegeven. Daarmee is het maximale aantal teams wat deel kan nemen bereikt en worden er geen verdere teams ingeschreven. Op donderdagavond zal er door 1 thuis team gespeeld gaan worden.

Reserveren banen
Na opstartproblemen wordt er nu op grote schaal gebruik gemaakt van het digitaal afhangen via de KNLTB clubapp. Veelal gaat het afhangen naar tevredenheid. Helaas zijn er een aantal leden die bv dmv dubbel afhangen voor te lange periode banen reserveren. Hiermee benadelen zij andere leden. Wij vragen met klem hiermee te stoppen en zullen anders maatregelen nemen.

Algemene Ledenvergadering – donderdag 9 juli 20:00
De ALV staat gepland voor donderdag 9 juli om 20:00. Zet deze datum in je agenda. Naast financiële resultaten + jaarverslag 2019 wordt ook een voorstel voor naamsverandering van de vereniging ter stemming gebracht.

Bij verder vragen / opmerkingen heeft laat dit dan weten aan Secretaris Yvonne Kooijmans: secretaris@parkhoeven.nl of ondergetekende.

Met vriendelijke groeten en tot op ons mooie Park,

Kees-Jan Leliveld
voorzitter@parkhoeven.nl

slider-tennisbanen-blank-1920x1000