park-hoeven-logo-2021-web

Herinnering Algemene Ledenvergadering 15 februari 2022

Geplaatst op 10-02-2022  -  Categorie: Algemeen

Herinnering: Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Park Hoeven dinsdag 15 februari 2022 van 20:00 uur tot 21.45 uur

Helaas is in het onderwerp van de laatste uitnodiging, die op 6 februari per mail aan de leden is verzonden, per abuis een foutieve datum vermeld. Onze excuses hiervoor.

Tijdens de ALV worden beslissingen genomen over de koers van onze vereniging. Als lid heb je de mogelijkheid hieraan bij te dragen door je stem uit te brengen.

Wij zien jullie daarom graag tijdens de ALV op dinsdag 15 februari 2022.

Er zijn nog voldoende zitplaatsen in het paviljoen beschikbaar. 

 

Beste leden van Park Hoeven,

 

Op basis van de huidige coronamaatregelen kan de ALV deze avond weer live in het paviljoen plaatsvinden. Er is echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar, dus VOL = VOL.

Tevens geldt: Toegang met Coronatoegangsbewijs en het dragen van een mondkapje tijdens het lopen is verplicht. En natuurlijk: blijf thuis bij corona gerelateerde klachten.

Tijdens de ALV zijn de squash- en tennisbanen gesloten. (m.u.v. tennistraining)

 

Om iedereen de kans te geven hierbij aanwezig te zijn, is er naast de live vergadering ook de mogelijkheid digitaal deel te nemen via Microsoft Teams. Alle leden die aanwezig willen zijn, dienen zich uiterlijk 10 februari a.s. per email aan te melden voor de live- of digitale ALV. De leden die zich aanmelden nadat het maximale aantal leden dat live kan deelnemen is bereikt, zullen een link ontvangen voor de digitale ALV.

De deelnemers aan de digitale ALV kunnen eventueel informatie aanvragen over het installeren en gebruik van Microsoft Teams.

 

Leden die zich inmiddels hebben aangemeld voor de digitale ALV kunnen dit desgewenst nog laten wijzigen in een live deelname. (Mits het maximale aantal live-deelnemers nog niet is bereikt.)

 

Als je wilt deelnemen, stuur dan een mail naar siraterces.[antispam].@parkhoeven.nl en vermeld of je 1. Live aanwezig zult zijn in het paviljoen of 2. Link voor online deelname wilt ontvangen.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 15 februari 2022:

1.       Opening

2.       Ingekomen stukken en mededelingen

3.       Vaststellen verslag ALV van 25 mei 2021

Dit verslag is gepubliceerd op onze website.

4.       Vaststellen begroting 2022

5.       Vaststellen contributie 2022, tarieven trainingen tennis/padel/squash en tarief baanhuur

6.       Verkiezing bestuursleden en voorstel uitbreiding/wijziging bestuur

6.1   Commissie squash en padel: Marco van Mierlo afgetreden als voorzitter en bestuurslid.

Gidi Bullens heeft zich kandidaat gesteld.

6.2   Jeugdcommissie: Esther Bijl treedt m.i.v. 01.01.2022 af als interim voorzitter.

Vacature.

6.3   CTRZ: Bianca Mikkers afgetreden als voorzitter en bestuurslid.

Arnold Moolhuizen wordt door het bestuur voorgedragen als opvolger en stelt zich voor.

7.       Berichten van het bestuur:

7.1   Voorstel plan uitbreiding padelbanen en onderhoud tennisbaan 5 + 6

7.1.1 Financiering uitbreiding padelbanen

7.2   Kader Park Hoeven

7.3   Bardiensten 2022

8.       Voorstellen van de zijde van de leden

9.       Rondvraag

10.   Sluiting

 

Namens het bestuur,

Janette van der Vleugel

Secretaris