park-hoeven-logo-2021-web

Algemene Ledenvergadering TSV Park Hoeven

Geplaatst op 10-05-2019  -  Categorie: Algemeen

Beste leden,

Wij nodigen jullie graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 21 mei 2019. Deze vindt plaats in ons paviljoen aan de Bronkhorstsingel 4 te Uden en zal aanvangen om 20.00 uur.

Tijdens de vergadering zijn de squash- en tennisbanen gesloten (met uitzondering van de banen die nodig zijn voor de tennislessen).

Agenda

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Vaststellen verslag ALV van 20-11-2018.

Dit verslag is te vinden op onze website.

 1. Jaarverslag 2018.

Dit verslag ligt ter inzage in het paviljoen vanaf 15 mei ’19.

 1. Balans- en resultatenrekening voor het verenigingsjaar 2018.

Deze ligt ter inzage in het paviljoen vanaf 15 mei ’19.

 1. Bevindingen van kascontrolecommissie voor 2018.
 2. Benoeming van de kascontrolecommissie voor het verenigingsjaar 2019.
 3. Verkiezing bestuursleden.

Herkiesbaar Eddy Janssen.

 1. Voorstellen van het bestuur.
  1. Onderhoud tennisbanen: vervanging baan 1 & 2
  2. Aanleg van 2 padelbanen

Informatie ligt ter inzage voor leden in het paviljoen vanaf 15 mei ’19.

 1. Voorstellen van de zijde van de leden
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

 

Namens het bestuur,

Yvonne Kooijmans

Secretaris