park-hoeven-logo-2021-web

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Park Hoeven dinsdag 29 november 2022

Geplaatst op 14-11-2022  -  Categorie: Algemeen

Beste leden van Park Hoeven,

Wij nodigen jullie graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 29 november 2022. Deze vindt plaats in ons paviljoen aan de Bronkhorstsingel 4 te Uden en zal aanvangen om 20.00 uur.

Het bestuur zal de plannen voor 2023 toelichten en deze avond is natuurlijk hét moment voor alle leden om aan het bestuur te laten weten wat voor hen belangrijk is en om mee te denken over de toekomst van onze vereniging.

Tijdens de vergadering zijn het paviljoen, én alle squash-, tennis- en padelbanen, gesloten m.u.v. de tennis- en padelbanen die gereserveerd zijn voor de trainingen.

 

Agenda Algemene LedenVergadering 29 november 2022 

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Vaststellen verslag ALV van 24 mei 2022

Dit verslag is gepubliceerd op onze website.

4. Vaststellen contributie 2023 en vaststellen begroting 2023

5. Verkiezing bestuursleden en voorstel uitbreiding/wijziging bestuur

    • Vacature jeugdcommissie.
    • Gerard van der Ven (Facilitair, Bar- en Accommodatiecommissie), aftredend en herkiesbaar.
    • Eddy Janssen (Commissie Competities en Trainingen), aftredend en herkiesbaar.

6. Berichten van het bestuur:

    • Padelbaan 3 stand van zaken.
    • Groenvoorziening stand van zaken.

7. Voorstellen van de zijde van de leden

8. Rondvraag

9. Sluiting

 Graag tot ziens op dinsdag 29 november 2022.

 Namens het bestuur,

Janette van der Vleugel

Secretaris