parkhoevenlogojuli2018web

Informatie lidmaatschap

We heten u graag van harte welkom op onze tennis & squashvereniging.  Als lid kunt u bij ons voor eenzelfde contributie zowel tennissen als squashen.  Dit maakt TSV Park Hoeven tot een unieke vereniging!

Ledenadministratie 
De controle op de contributiebetaling alsmede het verstrekken van de ledenpasjes wordt verzorgd door de ledenadministratie. Aanvragen van het lidmaatschap geschiedt d.m.v. het invullen van het digitale aanmeldingsformulier op deze website of door het invullen van het inschrijfformulier dat in het paviljoen verkrijgbaar is (inleveren in de brievenbus van de ledenadministratie).

U krijgt persoonlijk bericht over uw lidmaatschap. U dient er echter rekening mee te houden dat voor administratieve afwerking ongeveer twee weken nodig is. Heeft U vragen over het lidmaatschap dan kunt U het beste contact opnemen met de leden administratie (eitartsinimdanedel.[antispam].@parkhoeven.nl)

Heeft u vragen, bel of stuur een e-mail naar:

Tineke de Best
eitartsinimdanedel.[antispam].@parkhoeven.nl T. 0413-257227

Een aantal belangrijke huisregels zijn: 

 • vul het formulier zo duidelijk en volledig mogelijk in
 • doe een pasfoto met uw naam er op in de brievenbus van de ledenadministratie in de hal van het clubhuis
 • alléén formulieren met een pasfoto kunnen in behandeling worden genomen. Vermeld uw naam op achterkant van de foto.
 • per formulier kan slechts één lid aangemeld worden
 • de aanmelding houdt in dat U tenminste tot het einde van het kalenderjaar lid blijft
 • na ontvangst van de contributie ontvangt U een ledenpasje en bent U gerechtigd om van de tennis- en squashbanen gebruik te maken
 • het pasje is strikt persoonlijk; U heeft het steeds nodig bij het inhangen van een baan.
 • bij verlies van Uw pasje dient U contact op te nemen met de leden administratie. De kosten voor een nieuw pasje bedragen € 7,00
 • de contributie wordt berekend naar rato vanaf de ingangsdatum tot het einde van het kalenderjaar
 • de eerste nota wordt verhoogd met € 15,85 bondsbijdrage.
 • elke wijziging in naam, adres, telefoon, etc. dient U schriftelijk door te geven aan de leden administratie die dan zorgt voor het verder doorgeven van Uw wijziging
 • indien U het lidmaatschap wilt beëindigen kan dat alléén schriftelijk of per e-mail en voor 1 December bij de leden administratie. Bij te late afmelding, na 1 december doch voor 1 januari, wordt een boete van €. 25.- in rekening gebracht.
 • Verder krijgt u een aantal malen per jaar een digitale nieuwsbrief. Hierin staan alle wetenswaardigheden van onze vereniging.
 • Ieder volwassen tennis- en squashlid moet 3 bardiensten per jaar draaien. Er zijn regelingen om deze af te kopen.
 • Leden die langdurig ziek en/of geblesseerd zijn, kunnen – na overleg met de penningmeester – gedurende de periode dat zij niet kunnen tennissen en/of squashen, als niet actief lid aangemerkt worden. Wordt men in zo’n geval beschouwd als niet actief lid, dan wordt de ledenpas geblokkeerd op de inhangborden. Meer informatie daarover is te verkrijgen bij de ledenadministratie.

Contributie 2018

Jaarcontributie | Tennis + squash
1e senior | €. 150,00
2e senior | €. 140,00
3e senior e.v. | €. 120,00
1e junior | €. 105,00
2e junior | €. 80,00
3e junior e.v. | €. 70,00
Junior t/m 11 jaar | €. 40,00
Niet actief lid | €. 30,00
Ondersteunend lid | €. 25,00

Kosten bij inschrijven is bijdrage aan de KNLTB: € 15,85

Gezinslidmaatschap
Elk 5e én volgende gezinslid is gratis.

Studentenlidmaatschap 
Elk lid dat een studentenkaart kan tonen, heeft recht op een studentenlidmaatschap”. De prijs daarvan is € 80,-.
Dit geldt voor alle studenten (uit- of thuiswonend) die al minstens 3 jaar lid zijn van Park Hoeven. We blijven wel met kalenderjaren tellen (wordt je dus per 01-09 student, dan gaat je studenten-lidmaatschap in op 01-01 van het daaropvolgende jaar; bij beëindiging van het studentenlidmaatschap houden we ook de datum van 01-01 aan).

De contributie wordt automatisch van het opgegeven rekeningnummer geïncasseerd.

RABOBANK
Uden en Omstreken 
Rek. nr.: NL95 RABO 0174 9460 90 
BIC: RABONL2U

Volg ons op social media!

 

 

Laatste nieuws T.S.V. Park Hoeven

Start najaarscompetie 2019

Datum: 14 september 2019
Beste leden van TSV Park Hoeven, De najaarscompetie gestart. Het is de eerste keer dat Park Hoeven aan deze competitievorm deelneemt. Het enthousi...

Inschrijven wintercompetitie 2019 - 2020

Datum: 18 augustus 2019
Beste leden van Park Hoeven, De Najaarscompetitie gaat bijna beginnen. Iedereen succes die hier aan mee doet. Maar dit betekent ook dat we o...

Clubkampioenschappen Jeugd & Senioren 2019

Datum: 16 augustus 2019
Clubkampioenschappen Jeugd & Senioren 2019   Van zaterdag 31 augustus t/m zondag 8 september aanstaandeorganiseert Park Hoeven wederom d...
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen