park-hoeven-logo-2021-web

Informatie lidmaatschap

We heten u graag van harte welkom op onze vereniging.  Als lid kunt u bij ons voor eenzelfde contributie zowel tennissen, squashen als padel spelen.  Dit maakt TSV Park Hoeven tot een unieke vereniging!

Ledenadministratie 
De controle op de contributiebetaling alsmede het verstrekken van de ledenpasjes wordt verzorgd door de ledenadministratie. Aanvragen van het lidmaatschap geschiedt d.m.v. het invullen van het digitale aanmeldingsformulier op deze website of door het invullen van het inschrijfformulier dat in het paviljoen verkrijgbaar is (inleveren in de brievenbus van de ledenadministratie).

U krijgt persoonlijk bericht over uw lidmaatschap. U dient er echter rekening mee te houden dat voor administratieve afwerking ongeveer twee weken nodig is. Heeft U vragen over het lidmaatschap dan kunt U het beste contact opnemen met de leden administratie (eitartsinimdanedel.[antispam].@parkhoeven.nl)

Heeft u vragen, bel of stuur een e-mail naar:

Tineke de Best
eitartsinimdanedel.[antispam].@parkhoeven.nl T. 06-81266619

Een aantal belangrijke huisregels zijn: 

 • vul het formulier zo duidelijk en volledig mogelijk in
 • doe een pasfoto met uw naam er op in de brievenbus van de ledenadministratie in de hal van het clubhuis, of als bijlage in JPG naar emailadres
 • alléén formulieren met een pasfoto kunnen in behandeling worden genomen. Vermeld uw naam op achterkant van de foto.
 • per formulier kan slechts één lid aangemeld worden
 • de aanmelding houdt in dat U tenminste tot het einde van het kalenderjaar lid blijft
 • na ontvangst van de contributie ontvangt U een ledenpasje en bent U gerechtigd om van de tennis-, squash- en padelbanen gebruik te maken
 • het pasje is strikt persoonlijk; U heeft het steeds nodig bij het inhangen van een baan.
 • bij verlies van Uw pasje dient U contact op te nemen met de leden administratie. De kosten voor een nieuw pasje bedragen € 7,00
 • de contributie wordt berekend naar rato vanaf de ingangsdatum tot het einde van het kalenderjaar
 • de eerste nota wordt verhoogd met € 15,85 bondsbijdrage.
 • elke wijziging in naam, adres, telefoon, etc. dient U schriftelijk door te geven aan de leden administratie die dan zorgt voor het verder doorgeven van Uw wijziging
 • indien U het lidmaatschap wilt beëindigen kan dat alléén schriftelijk of per e-mail en voor 1 December bij de leden administratie. Bij te late afmelding, na 1 december doch voor 1 januari, wordt een boete van €. 25.- in rekening gebracht. Indien U bij onze vereniging ook trainingen volgt en daarmee stopt, wil dit niet zeggen dat uw lidmaatschap automatisch ook stopt. Dit moet U separaat aan de ledenadministratie doorgeven.
 • Verder krijgt u een aantal malen per jaar een digitale nieuwsbrief. Hierin staan alle wetenswaardigheden van onze vereniging.
 • Ieder volwassen lid moet 3 bardiensten per jaar draaien. Er zijn regelingen om deze af te kopen.
 • Leden die langdurig ziek en/of geblesseerd zijn, kunnen – na overleg met de penningmeester – gedurende de periode dat zij niet kunnen spelen, als niet actief lid aangemerkt worden. Wordt men in zo’n geval beschouwd als niet actief lid, dan wordt de ledenpas geblokkeerd op het inhangbord. Meer informatie daarover is te verkrijgen bij de ledenadministratie.

Contributie

Jaarcontributie | Tennis + squash  + padel
1e senior | €. 155,00
2e senior | €. 145,00
3e senior e.v. | €. 125,00
1e junior | €. 107,50
2e junior | €. 82,50
3e junior e.v. | €. 72,50
Junior t/m 11 jaar | €. 41,50
Niet actief lid | €. 31,50
Ondersteunend lid | €. 26,50

Kosten bij inschrijven is bijdrage aan de KNLTB: € 15,85

Gezinslidmaatschap
Elk 5e én volgende gezinslid is gratis.

Studentenlidmaatschap 
Elk lid dat een studentenkaart kan tonen, heeft recht op een studentenlidmaatschap”. De prijs daarvan is € 82,50,-.
Dit geldt voor alle studenten (uit- of thuiswonend) die al minstens 3 jaar lid zijn van Park Hoeven. We blijven wel met kalenderjaren tellen (wordt je dus per 01-09 student, dan gaat je studenten-lidmaatschap in op 01-01 van het daaropvolgende jaar; bij beëindiging van het studentenlidmaatschap houden we ook de datum van 01-01 aan).

De contributie wordt automatisch van het opgegeven rekeningnummer geïncasseerd.

RABOBANK
Uden en Omstreken 
Rek. nr.: NL95 RABO 0174 9460 90 
BIC: RABONL2U

Volg ons op social media!

 

 

Laatste nieuws T.S.V. Park Hoeven

Najaarscompetitie Padel 2022

Datum: 27 mei 2022
Beste Padellers van Park Hoeven, De Zomercompetitie Padel 2022 moet nog beginnen en de inschrijving van de Najaarscompetitie Padel 2022 komt er al...

Herinnering Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Park Hoeven | Dinsdag 24 mei

Datum: 20 mei 2022
Beste leden van Park Hoeven,  Zoals eerder aangekondigd vindt a.s. dinsdag 24 mei 2022 de Algemene Ledenvergadering plaats in ons paviljoen aan de...

20 mei: squashwedstrijden op hoog niveau bij Park Hoeven

Datum: 17 mei 2022
Vrijdag 20 mei zal er op Park Hoeven op hoog niveau een aantal squashwedstrijden gespeeld worden. Onlangs is een groep squashspelers vanuit Berghem...
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen