park-hoeven-logo-2021-web

Informatie lidmaatschap

We heten U graag van harte welkom op onze vereniging.  Als lid kunt U bij ons voor eenzelfde contributie zowel tennissen, squashen als padel spelen.  Dit maakt TSV Park Hoeven tot een unieke vereniging!

Ledenadministratie 
De controle op de contributiebetaling alsmede het verstrekken van de ledenpasjes wordt verzorgd door de ledenadministratie. Aanvragen van het lidmaatschap geschiedt d.m.v. het invullen van het digitale aanmeldingsformulier op deze website of door het invullen van het inschrijfformulier dat in het paviljoen verkrijgbaar is (inleveren in de brievenbus van de ledenadministratie).

U krijgt persoonlijk bericht over Uw lidmaatschap. U dient er echter rekening mee te houden dat voor administratieve verwerking ongeveer twee weken nodig is. Heeft U vragen over het lidmaatschap dan kunt U het beste contact opnemen met de leden administratie (eitartsinimdanedel.[antispam].@parkhoeven.nl)

Heeft U vragen, bel of stuur een e-mail naar:

Tineke de Best
eitartsinimdanedel.[antispam].@parkhoeven.nl T. 06-81266619

Een aantal belangrijke huisregels zijn: 

 • Vul het formulier zo duidelijk en volledig mogelijk in.
 • Alléén formulieren met een pasfoto kunnen in behandeling worden genomen. Indien U niet het online formulier gebruikt heeft, vemeld dan Uw naam op achterkant van de foto.
 • Per formulier kan slechts één lid aangemeld worden. Indien U Uw familielid of kind aan wilt melden, log dan eerst uit op de Park Hoeven website. Alleen dan ziet U het formulier in het menu staan.
 • De aanmelding houdt in dat U tenminste tot het einde van het kalenderjaar lid blijft.
 • Na ontvangst van de contributie ontvangt U een ledenpasje en bent U gerechtigd om van de tennis-, squash- en padelbanen gebruik te maken.
 • Het pasje is strikt persoonlijk; U heeft het steeds nodig bij het inhangen van een baan.
 • Bij verlies van Uw pasje dient U contact op te nemen met de leden administratie. De kosten voor een nieuw pasje bedragen € 7,00
 • De contributie wordt berekend naar rato vanaf de ingangsdatum tot het einde van het kalenderjaar.
 • De eerste nota wordt verhoogd met € 15,85 bondsbijdrage.
 • Elke wijziging in naam, adres, telefoon, etc. dient U bij voorkeur via Mijn Park Hoeven door te geven.
 • Indien U het lidmaatschap wilt beëindigen kan dat alléén schriftelijk of per e-mail en voor 1 December bij de leden administratie. Bij te late afmelding, na 1 december doch voor 1 januari, wordt een boete van €. 25.- in rekening gebracht. Indien U bij onze vereniging ook trainingen volgt en daarmee stopt, wil dit niet zeggen dat Uw lidmaatschap automatisch ook stopt. Dit moet U separaat aan de ledenadministratie doorgeven.
 • Verder krijgt U een aantal malen per jaar een digitale nieuwsbrief. Hierin staan alle wetenswaardigheden van onze vereniging.
 • Ieder volwassen lid moet 3 bardiensten per jaar draaien. Er zijn regelingen om deze af te kopen.
 • Leden die langdurig ziek en/of geblesseerd zijn, kunnen – na overleg met de penningmeester – gedurende de periode dat zij niet kunnen spelen, als niet actief lid aangemerkt worden. Wordt men in zo’n geval beschouwd als niet actief lid, dan wordt de ledenpas geblokkeerd op het inhangbord. Meer informatie daarover is te verkrijgen bij de ledenadministratie.

Contributie

Jaarcontributie | Tennis + squash  + padel

1e senior € 155,00
2e senior € 145,00
3e senior e.v. € 125,00
1e junior € 107,50
2e junior €   82,50
3e junior e.v. €   72,50
Junior t/m 11 jaar €   41,50
Niet actief lid €   31,50
Ondersteunend lid €   26,50

Eenmalige kosten bij inschrijven is bijdrage aan de KNLTB: € 15,85

Gezinslidmaatschap
Elk 5e én volgende gezinslid is gratis.

Studentenlidmaatschap 
Elk lid dat een studentenkaart kan tonen, heeft recht op een studentenlidmaatschap. De prijs daarvan is € 82,50,-.
Dit geldt voor alle studenten (uit- of thuiswonend). We blijven wel met kalenderjaren tellen (wordt je dus per 01-09 student, dan gaat je studenten-lidmaatschap in op 01-01 van het daaropvolgende jaar; bij beëindiging van het studentenlidmaatschap houden we ook de datum van 01-01 aan).

De contributie wordt automatisch van het opgegeven rekeningnummer geïncasseerd.

RABOBANK
Uden en Omstreken 
Rek. nr.: NL95 RABO 0174 9460 90 
BIC: RABONL2U

Volg ons op social media!

 

 

Laatste nieuws T.S.V. Park Hoeven

Inschrijven voorjaarscompetitie tennis

Datum: 10 november 2022
Beste Senioren tennisleden van Park Hoeven,   De Wintercompetitie Tennis 2022/2023 is nog niet bezig maar de inschrijving van de Voorjaarscompeti...

Nieuwsbrief Oktober 2022

Datum: 03 oktober 2022
Het zomerseizoen met mooie toernooien, zoals het Heineken Van Tilburg Toernooi, het Senioren Toernooi, het Estillon Toernooi en natuurlijk de eerst...

Medewerker van het jaar 2022: Bart Verheijden!

Datum: 25 juli 2022
Beste leden van Park Hoeven, Afgelopen zaterdag hebben we een gezellige medewerker avond beleefd en zijn alle medewerkers lekker verwend met een h...
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen